Wodomierze do wymiany

Wtorek, 25 Luty 2014, liczba wyświetleń: 2861

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie zawiadamia, iż w miesiącu lutym 2014r. rozpoczęto wymianę wodomierzy na terenie miasta Mikołów.

Na zlecenie ZIM Sp. z o. o. prace montażowe prowadzi firma podwykonawcza
PIAS-KAN  Sp. z o. o. Wszyscy instalatorzy uczestniczący w zadaniu wymiany wodomierzy ubrani są w jednolite ubrania oraz poruszają się jednolicie oznakowanymi pojazdami opisanymi nazwą firmy PIAS-KAN Sp. z o. o. Pracownicy Wykonawcy posiadają identyfikatory oraz upoważnienie wydane przez ZIM Sp. z o. o.

Prace instalacyjne związane z wymianą wodomierzy w budynkach prowadzone są od poniedziałku do soboty w godz. 8.00 - 18.00. Wymiana wodomierzy dokonywana jest bezpłatnie, w związku z powyższym pracownicy nie pobierają żadnych opłat.

Wszelkie informacje związane z wymianą wodomierzy oraz weryfikacją danych osób posiadających identyfikatory, które zostały upoważnione do wymiany wodomierzy można uzyskać pod numerem telefonu 537 193 603, informacji udziela koordynator zadania Pan Adam Grzybek lub w ZIM Sp. z o. o. pod numerem telefonu 32 218 05 58, 32 226 85 04.

 

Prosimy o współpracę z ekipą montażową, udostępnienie mieszkań, przygotowanie dostępu do instalacji wodociągowej w miejscu zamontowania wodomierzy i umożliwienie wykonania prac montażowych. Za przygotowanie dojścia do wodomierza odpowiedzialny jest odbiorca usług. Podczas prac powinien być obecny lokator/użytkownik mieszkania lub upoważniona przez niego osoba dorosła.

Prosimy także o wyrozumiałość gdyż w czasie prac mogą wystąpić krótkie przerwy
w dostawie wody do poszczególnych budynków.