Zakończenie projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów”

Środa, 27 Kwiecień 2016, liczba wyświetleń: 2049

Projekt z zakresu uporządkowania gospodarki wodno –ściekowej na terenie gminy Mikołów został ukończony i rozliczony. W dniu 21 kwietnia 2016r. NFOŚiGW w Warszawie zatwierdził wniosek o płatność końcową dla projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej miasta Mikołów” oraz uznał zakres rzeczowy Projektu i planowany efekt ekologiczny za osiągnięty w pełnym zakresie.