Zespół techniczny


Inspektor nadzoru
mgr inż. Mikołaj Wojdak
tel. 32/218 02 15
e-mail: mikolaj.wojdak@zim.com.pl

Inspektor nadzoru
Tomasz Palka
tel. 32/324 85 80

Główny specjalista ds. realizacji inwestycji         
mgr Magdalena Chodzidło
tel. 32/218 02 09
e-mail: magdalena.chodzidlo@zim.com.pl

Specjalista ds. technicznych
mgr inż. Małgorzata Kalla
tel. 32/218 02 17
e-mail: malgorzata.kalla@zim.com.pl

Specjalista ds. technicznych
mgr inż. Agnieszka Lytek-Nowak
tel. 32/218 02 15
e-mail: agnieszka.lytek@zim.com.pl